ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2022 | ઇન્ડિયન આર્મી અગ્નિવીર ભરતી 2022 @joinindianarmy.nic.in

અગ્નિવીર-ગુજરાત-ભરતી-2022

ગુજરાત અગ્નિવીર ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા એઆરઓ અમદાવાદ / જામનગર ભરતી માટે અગ્નિવીર ગુજરાત ભરતી 2022 નોટીફીકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અગ્નિવીર ભરતી 2022 માટે રજીસ્ટ્રેશન 5 ઓગસ્ટ 2022 થી 3 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન મારફતે કરવાનું રહેશે. અગ્નિવીર અમદાવાદ ભરતી 2022 રેલીનું આયોજન તારીખ 15 ઓક્ટોબર 2022 થી 8 નવેમ્બર 2022ના રોજ … Read more

Agnipath Military scheme: All Details in Gujarati [Updated]

Agnipath Military scheme All Details in Gujarati [Updated]

Features, Advantages and Eligibility Agnipath Military scheme: સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિએ 14 જૂન 2022 ના રોજ Agnipath Military schemeને મંજૂરી આપી હતી. આ લેખમાં, અમે યોજનાની તમામ વિગતો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. શું છે Agnipath Military scheme? 14 જૂન 2022 ના રોજ, સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિએ Agnipath Military schemeને મંજૂરી આપી હતી, જે ભારતીય યુવાનોને … Read more