ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022 : ભરૂચ જીલ્લામાં નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફ્સિરની આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ હેઠળ મંજુર થયેલ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાલી રહેલ જગ્યાઓ પર ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ફિકસ મહેનતાણાથી ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની થાય છે. ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ અરજી તારીખ 27/09/2022 સુધીમાં કચેરી સમય દરમિયાન મળી … Read more

MDM જામનગર ભરતી 2022 : જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

MDM જામનગર ભરતી 2022 જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

MDM જામનગર ભરતી 2022 : જામનગર જીલ્લામાં પી.એમ. પોષણ શક્તિ યોજના (મધ્યાહન ભોજન યોજના) હેઠળ ૧૧ માસની કરાર આધારિત જગ્યા ભરવાની જાહેરાત, યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા કક્ષાની તેમજ તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં ૧૧ માસના કરાર આધારિત ભરતી માટે નીચે મુજબની જગ્યાઓ માટે અરજી આવકાર્ય છે. MDM જામનગર ભરતી 2022 MDM જામનગર ભરતી 2022 : … Read more

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : નિયામક, રોજગાર અને તાલીમ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં રોજગાર કચેરી મારફતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સરકારી, પ્રાઈવેટ કંપનીઓ દ્વારા આ રોજગાર ભરતી મેળા મારફતે ઉમેદવારોની પસંગી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ પ્રકાર ભરતી મેળા … Read more

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 મેળવો તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 મેળવો તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 મેળવો તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 : ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર નાગરિકોની સુખાકારી માટે નવી નવી યોજનાઓ અને સેવાઓ બહાર પાડતી હોય છે. યુવાધન દેશની સમૃદ્ધિ માટે પ્રથમ પગથિયું છે. યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડવાના વિવિધ વિભાગ અને કચેરીઓ કાર્યરત છે ગુજરાતમાં Gujarat Employment Services દ્વારા નોકરીદાતા … Read more