ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી ભરૂચ ભરતી 2022 : ભરૂચ જીલ્લામાં નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફ્સિરની આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર પ્રોગ્રામ હેઠળ મંજુર થયેલ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાલી રહેલ જગ્યાઓ પર ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ફિકસ મહેનતાણાથી ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની થાય છે. ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ અરજી તારીખ 27/09/2022 સુધીમાં કચેરી સમય દરમિયાન મળી … Read more

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 @ssagujarat.org

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 @ssagujarat.org

SSA ગુજરાત ભરતી 2022 : સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત રાજ્યની શાળાઓમાં ક્લસ્ટર કક્ષાએ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉક્ત જુદી જુદી કેટેગરી મુજબ સ્પેશ્યલ એજ્યુકેટરની જગ્યાઓની કાયમી ભરતી ન થાય ત્યાં સુધી કામચલાઉ ધોરણે 11 માસના કરાર આધારિત કામગીરી કરાર માટે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઈન અરજી મંગાવવામાં આવે છે. આ પણ … Read more

સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 ૧૩૨૦ જગ્યાઓ પર આવી ભરતી

સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 ૧૩૨૦ જગ્યાઓ પર આવી ભરતી

સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ સોસાયટી, અમદાવાદ ખાતે સિક્યુરીટી ગાર્ડની એક્સમેનથી જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. અરજી કરતા પહેલા જરૂરી સુચના વાંચી લેવી અને 15-08-2022 પહેલા અરજી કરવાની રહેશે. સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 : જે મિત્રો GISFS ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે મિત્રો … Read more

બેંકમા ગ્રેજ્યુએટ માટે ૬૪૩૨ જગ્યા પર આવી નવી ભરતી

બેંકમા ગ્રેજ્યુએટ માટે ૬૪૩૨ જગ્યા પર આવી નવી ભરતી

IBPS PO 2022 : બેંકિંગ કર્મચારીઓની પસંદગીની સંસ્થા (Institutes of Banking Personnel Selection – IBPS) દ્વારા 6432 જગ્યાઓ માટે IBPS PO ભરતી 2022 અને IBPS MT–XII ભરતી 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે. બેંક ભરતી 2022માં અરજી કરતા પહેલા ઓફિશિયલ નોટીફીકેશન વાંચો અને ત્યાર બાદ અરજી કરો. IBPS PO 2022 IBPS PO 2022 : IBPS માં … Read more

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022

GISFS-સિક્યુરીટી-ગાર્ડ-ભરતી-2022

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ સોસાયટી, અમદાવાદ ખાતે સિક્યુરીટી ગાર્ડની એક્સમેનથી જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. અરજી કરતા પહેલા જરૂરી સુચના વાંચી લેવી અને 15-08-2022 પહેલા અરજી કરવાની રહેશે. GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 જાહેરાત ક્રમાંક GISFS/202223/1 પોસ્ટ GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ સિક્યુરીટી ગાર્ડ … Read more

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : નિયામક, રોજગાર અને તાલીમ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં રોજગાર કચેરી મારફતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સરકારી, પ્રાઈવેટ કંપનીઓ દ્વારા આ રોજગાર ભરતી મેળા મારફતે ઉમેદવારોની પસંગી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ પ્રકાર ભરતી મેળા … Read more

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022, ફોર્મ ભરાવવાની શરૂઆત, અહીંથી કરો અરજી

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022, અમદાવાદ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન (AMC ભરતી 2022) એ સહાયક સર્નીવેયર પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી … Read more

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @iocl.com

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022

ઓઈલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, IOCL એ તાજેતરમાં 39 જુનિયર ઓપરેટર ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો 29.07.2022 પહેલા અરજી કરવી, IOCL ભરતી વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ લેખ 2022. IOCL ભરતી 2022 : જેઓ IOCL માં જુનિયર ઓપરેટરની નોકરીઓ શોધી રહ્યા છે . શૈક્ષણિક લાયકાત … Read more

GIPL Recruitment 2022 : ગુજ ઇન્ફો પેટ્રો લીમીટેડ દ્વારા વિવિધ પદો પર ભરતી

GIPL Recruitment 2022

GIPL Recruitment 2022 : ગુજ ઇન્ફો પેટ્રો લીમીટેડ GIPL એ તાજેતરમાં મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સિનિયર ઓફિસર, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર, સિનિયર સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઓફિસર અને ઑફિસર ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે, લાયક ઉમેદવારો ૨૦.૦૭.૨૦૨૨ સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રેહશે. GIPL Recruitment 2022 : જેઓ Guj Info Petro Limited , GIPL માં મેનેજર અને ઓફિસરની નોકરી … Read more

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 મેળવો તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 મેળવો તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in

અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 મેળવો તમારા જિલ્લાની નોકરીની માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in અનુબંધમ રોજગાર પોર્ટલ 2022 : ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર નાગરિકોની સુખાકારી માટે નવી નવી યોજનાઓ અને સેવાઓ બહાર પાડતી હોય છે. યુવાધન દેશની સમૃદ્ધિ માટે પ્રથમ પગથિયું છે. યુવાનોને રોજગારી પૂરી પાડવાના વિવિધ વિભાગ અને કચેરીઓ કાર્યરત છે ગુજરાતમાં Gujarat Employment Services દ્વારા નોકરીદાતા … Read more