કોમ્પ્યુટર વિશે મહત્વના પ્રશ્નો અને જવાબ

By | September 16, 2022

કોમ્પ્યુટર વિશે મહત્વના પ્રશ્નો અને જવાબ : આ આર્ટિકલમાં આપડે કોમ્પ્યુટરના ખુબ j ઉપયોગી સવાલોનું લીસ્ટ આપવામાં આવેલ છે. આ પોસ્ટમાં આપણે કોમ્પ્યુટર નો પરિચય જાણીશું કોમ્પ્યુટરના ઈનપુટ સાધનો જાણીશું ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર ના પ્રકાર કેટલા આવે તે જાણીશું ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર વિશે થોડુંક જનરલ નોલેજ જોઈશું ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર ના કેટલા ભાગો આવે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું અને તેનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય તે પણ જોઈશું અને છેલ્લે કોમ્પ્યુટર કીબોર્ડ વિશેની માહિતી પણ મેળવશું.

કોમ્પ્યુટર ના MCQ અને PDF

આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું કે : કોમ્પ્યુટર વિશેનું બેઝિક નોલેજ શું છે. ત્યારબાદ પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટર વિશે કેવા કેવા સવાલો પુછાય શકે છે કોમ્પ્યુટરની શોર્ટકટ કી હોય છે કેટલી હોય છે અને તેનો ઉપયોગો શું હોય છે. તેની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું અને કેટલાક મહત્વના પ્રશ્નો અને તેના જવાબ પણ જોઈશું.

પોસ્ટ નામકોમ્પ્યુટર વિશે મહત્વના પ્રશ્નો અને જવાબ
પોસ્ટ ટાઈપકોમ્પ્યુટર ના MCQ
વિષયકોમ્પ્યુટર
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

Part :- 2

નોંધ :- પ્રશ્નમાં આ પ્રકારના “–>” એરા પછી તે પ્રશ્નનો જવાબ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

 1. સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટને ……… સાથે સરખાવી શકાય. –> માનવીના મગજ
 2. સરવાળા અને બાદબાકી થઈ શકે તેવું પ્રથમ મશીન શોધનાર ……… હતો. –> બ્લેઈસ પાસ્કલ
 3. WWW એટલે ……… –> World Wide Web
 4. કોમ્પ્યુટર મુખ્ય ઘટક ……… છે. –> પ્રોસેસિંગ યુનિટ
 5. એક સંખ્યા તથા બે તીર ધરાવતું બોક્ષ? –> સ્પિન એડિટ બોક્સ
 6. કોમ્પ્યુટર બંધ કરતાં નાશ પામતી મેમરી ……… –> રેમ
 7. Dark Avenger એ ……… છે. –> DTP પ્રોગ્રામ
 8. સર્વસામાન્ય મોનિટર ……… રંગો એકી સાથે દર્શાવી શકતા હોય છે. –> ૨૫૬
 9. DMP એટલે શું? –> Dot Matrix Printer
 10. ૧૦૨૪ બાઇટ્સ એટલે શું? –> ૧ કિલો બાઈટ
 11. એક જ પ્રોસેસરમાં એક જ બિલ્ડિંગ કે એક જ રૂમમાં આવેલા કોમ્પ્યુટરને જોડી શકાય તેવા નેટવર્કને ……… કહે છે? –> લેન
 12. FDD અને HDDમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે ……… નો ઉપયોગ થાય છે. –> ચુંબકીય ક્ષેત્રે
 13. ……… એ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં છવાયેલ નેટવર્કના તમામ કોમ્પ્યુટરને જોડાવાથી બનતી રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક છે. –> ERNet
 14. ક્યા પ્રોગ્રામનો વેબ બ્રાઉઝર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે? –> Internet Explorar
 15. પ્રિન્ટરની છાપવાની ગુણવત્તાનો આધાર શેના પર છે? –> DPI
 16. એક CD-ROM માં ……… જેટલી માહિતી સંગ્રહી શકાય છે. –> 680 KB
 17. સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં નેટવર્ક ઉભું કરવા માટે ……… પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. –> સેટેલાઈટસ
 18. લેનનું પુરૂ નામ ……… છે. –> Local Area Network
 19. ૧૯૮૩માં ઈન્ટેલ કોર્પોરેશન કંપનીએ ……… માઈક્રોપ્રોસેસર બનાવ્યું. –> 8088
 20. સિલીકોનના નાના ભાગ પર કોમ્પ્યુટરને લગતી સર્કિટસ બનાવવામાં આવે છે. જેને ……… તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. –> ચિપ
 21. MS Word એ ……… પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે. –> વર્ડ પ્રોસેસિંગ
 22. MS Wordમાં શબ્દોને અવનવી ઢબે તૈયાર કરી આવતી સુવિધાનું નામ ……… છે. –> ટૂલ
 23. MS Wordના ટેબલમાં કોઈ બે ખાનાને ભેગાં કરવા માટે ટેબલ મેનુમાં ……… કમાન્ડ આપ્યું છે. –> Merge Cell
 24. MS Word દ્વારા નવું ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા ફાઈલ મેનુમાંથી ……… કમાન્ડ પસંદ કરવો પડે. –> NEW
 25. મેઈલમર્જ સવલતમાં મેઈન ડોક્યુમેન્ટને ……… કહે છે. –> Form Letter
 26. મેઈલ મર્જ ડોક્યુમેન્ટમાં વેરિએબલને ……… ચિહ્નની વચ્ચે દર્શાવવામાં આવે છે. –> “<< >>”
 27. MS Word કોઈપણ ફાઈલને ……… એક્સ્ટેન્શન સાથે સેવ કરવામાં આવે છે. . –> doc
 28. ટેક્સ્ટના કોઈપણ ભાગને તેના મૂળ સ્થાને રાખી અન્ય જગ્યાએ નકલ કરવા ……… કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવા પડે. –> Copy & Paste
 29. ટેક્સ્ટના કોઈપણ ભાગને તેના મૂળ સ્થાને ઉપાડીને અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા ……… કમાન્ડ ઉપયોગમાં લેવા પડે –> Cut & Paste
 30. MS Wordમાં દર્શાવેલા ચિત્રોનો અમૂક ભાગ કાઢી નાખવા માટેની વ્યવસ્થાને ……… તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. –> ક્રોપિંગ
 31. MS Wordમાં લખાણની પાછળના ભાગે ગ્રે રંગમાં દર્શાવતી આકૃતિને ……… તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. –> વોટરમાર્ક
 32. MS Wordમાં એક જેવું લખાણ ધરાવતો પત્ર થોડા ફેરફાર સાથે અનેક લોકોને મોકલવા માટે જે સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, તેને ……… કહે છે. –> મેઈલમર્જ
 33. MS Wordમાં ડોક્યુમેન્ટમાં કોઈ શબ્દને તેનો સમાનર્થી શબ્દ મેળવવા ……… મેનુ કમાન્ડ આપેલો છે. –> Tool – Lamguage – Thesaurus
 34. વર્ડમાં એક કરતાં વધુ ડોક્યુમેન્ટ વિન્ડો એકબીજા ઉપર ઢંકાઈ ન જાય તે માટે ……… પસંદ કરવું જોઈએ. –> Windows – Arrage all
 35. ડોક્યુમેન્ટમાં વર્ડની દ્રષ્ટીએ વ્યાકરણમાં ખોટા શબ્દો નીચે ……… રંગની વાંકીચૂંકી લીટી આવે છે. –> લીલી
 36. માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડએ ……… પ્રોગ્રામ છે. –> વર્ડ પ્રોસેસિંગ
 37. વર્ડમાં ટેબલની અંદર ઉભી હરોળ ઉમેરવા માટે ……… વિકલ્પ પસંદ કરાય છે. –> ટેબલ, ઇન્સર્ટ કોલમ
 38. વર્ડમાં ટેબલ ઓટો ફોર્મેટના ……… વિકલ્પથી કોલમને તેની જાતે જ વ્યવસ્થિત ગોઠવી આપે છે. –> ઓટો ફીટ
 39. વર્ડમાં આપણે ટેબલને ……… ક્રમમાં ગોઠવી શકીએ છીએ. –> બુથ
 40. વર્ડમાં ન્યૂઝ પેપર પ્રમાણે ઊંચી હરોળો બનાવવા માટે ……… વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે. –> ફોર્મેટ, કોલમ
 41. માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ એ ……… સાથે કાર્ય કરવા માટેનું ઉત્તમ પ્રોગ્રામ છે. –> આંકડા
 42. વર્કશીટનાં સમૂહને એક્સેલમાં ……… કહે છે. –> વર્કબુક
 43. માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ……… રો અને ……… કોલમ આવેલા છે. –> ૬૫૫૩૬, ૨૫૬
 44. એક્સેલમાં દરેક સેલને એક ચોક્કસ ……… હોય છે. –> એડ્રેસ
 45. સેલ એડ્રેસ AB200 માં ……… એ કોલમ છે. –> AB
 46. સેલ એડ્રેસ JJ22 એ ……… પ્રકારનું સેલ અડ્રેસ કહેવાય. –> એબ્સોલ્યુટ
 47. એક્સેલમાં ફોર્મુલા કોપી કરતી વખતે સિલેક્ટ કરેલ સેલ એડ્રેસની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર ણ થાય તે માટે સેલ એડ્રેસમાં ……… નો ઉપયોગ થાય છે. –> $
 48. એક્સેલમાં છેલ્લું સેલ એડ્રેસ ……… હોય છે. –> IV 65536
 49. ફોર્મુલા ………થી શરૂ થાય છે. –> =
 50. =abs(-15)નો જવાબ ……… આવશે. –> 15
 51. ……… પ્રોગ્રામમાં ગ્રાફ બનાવવાનું ખૂબ જ સરળ છે. –> એક્સલ
 52. ……… ફંક્શનના ઉપયોગથી એક્સેલમાં આવેલ કિંમતોનો ગુણાકાર મેળવી શકાય છે. –> Product()
 53. ……… ફંક્શનનો ઉપયોગ સરવાળો કરવા થાય છે. –> Sum()
 54. વર્કશીટને પ્રિન્ટ કરવા ……… વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે. –> પ્રિન્ટ
 55. ……… ચાર્ટ, એક વર્તુળને ઘણી બધી સ્લાઈડમાં વિભાજીત કરે છે. –> Pie
 56. ……… ફંક્શન આજની તારીખ અને સમય આપે છે. –> New()
 57. PO() ફંક્શન ………ની કિંમત પરત કરે છે. –> π
 58. એક્સેલમાં બનાવેલ ફાઈલનું એક્સ્ટેન્શન ……… છે. –> xls
 59. અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો ફક્ત પૂર્ણાંક ભાગ જોવા ……… ફંક્શન ઉપયોગમાં થાય છે. –> Int()
 60. ……… ફંક્શન એ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો નજીકનો પૂર્ણાંક ભાગ જોવા મળે છે. –> Round()
 61. સરેરાશ શોધવા માટે એક્સેલમાં ……… ફંક્શન ઉપયોગી છે. –> Average()
 62. ……… ફંક્શનની મદદથી સેલનાં સમૂહમાં પડેલી નાનામાં નાની કિમત શોધી શકાય છે. –> Min()
 63. એક્સેલમાં ચેલી કોલમનું નામ ……… છે. –> IV
 64. ચાર્ટ વિઝાર્ડની સુવિધા આપણને ……… બનાવવામાં ઉપયોગી છે. –> Chart
 65. ……… ફંક્શન કોઈ શરતને આધીન બે કાર્યો પૈકી કોઈ એક કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. –> If()
 66. વર્કશીટમાં ઊભી હરીલ અને આડી હરોળ જ્યાં ભેગી થાય તેને ……… કહે છે. –> If()
 67. સેલમાં લખાતી માહિતી જે તે Cell ઉપરાંત, જ્યાં દર્શાવાય છે તે ટુલબારની નીચેનું લંબચોરસ સફેદખાનું ……… તરીકે ઓળખાય છે. –> ફોર્મુલા બાર
 68. સામાન્ય રીતે જુદી જુદી ૧૬ વર્કશીટનાં સમૂહને ……… કહે છે. –> વર્કબુક
 69. એક્સેલ પ્રોગ્રામને બંધ કરવા માટે ……… વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. –> ફાઈલ – એક્ઝીટ
 70. એક્સેલની વિન્ડોમાં ……… બાર હોતો નથી. –> સેલબાર
 71. એક્સેલનાં કોઈ સેલને ક્લિક કરવામાં આવે ત્યારે તે સેલમાં પડેલી માહિતી સુધારવા માટે ……… ઉપર દર્શાવાય છે. –> ફોર્મુલા બાર

માહિતી ગમી હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો

લેખન સંપાદન : GujaratTimesJobs team ( ગુજરાતનું અગ્રેસર એજ્યુકેશન અને ઇન્ફોર્મેશન પોર્ટલ ) [તમે આ લેખ GujaratTimesJobs.com ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો,’આ લેખમાં સમાવિષ્ટ કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમો એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી.]

આ લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે. [email protected]
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..

વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
માહિતી ગમી હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો,શેર કરવા માટે ઉપર બટન આપેલા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *