Tag Archives: GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ સોસાયટી, અમદાવાદ ખાતે સિક્યુરીટી ગાર્ડની એક્સમેનથી જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. અરજી કરતા પહેલા જરૂરી સુચના વાંચી લેવી અને 15-08-2022 પહેલા અરજી કરવાની રહેશે. GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 જાહેરાત ક્રમાંક GISFS/202223/1 પોસ્ટ GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી કુલ જગ્યા… Read More »